Българска народопсихология

Никак не е лесно да се проникне в българската народопсихология. Ние сме народ на контрасти, на индивидуалисти, на философи, многознайковци и на какво ли още не.

imagesДНК-то ни на балкански народ е толкова разнообразно и премесено с това на всеки народ, застоял се по нашите земи през многохилядната ни история, че направо нямам думи. Може би затова българите сме кой от кого по-различен и е почти невъзможно да стигнем до консенсус.

Сещате ли се за някоя типична ни народностна черта, която да е свързана с националния ни характер? И нека да е положителна, моля…

Знаете как е. Французите са надути, германците – студени, японците винаги играят в екип и не могат индивидуално… Сигурен съм, че можете да продължите изброяването. Но можете ли да продължите изречението: “Българите са…”. Ако има нещо, което аз бих казал като общ ни белег, това е, че не обичаме да сме длъжници. Не искаме да теглим кредити, да взимаме коли на лизинг или дори телефон на лизинг. Искаме апартаментът, в който живеем, да си е на наше име и по-скоро ще останем хванати за майчината пола, отколкото да даваме пари за наем. Прав ли съм?

Имате право да не се съгласите. Но тогава, моля, опитайте се вие да очертаете спецификите ни като народ.

Google+ Comments

About author

Jekov

Post a comment