Защо скандинавците говорят добре английски?

Като говорим за скандинавци, имайте предвид датчани, норвежци и шведи – това за уточнение. Оказва се, че те говорят най-добре английски като втори, а не майчин език. Причината за това е близостта на тези езици до английския, както и образователната им система.

64396-004-333AA2DCСкандинавските езици и английският са от една езикова група – водят се германски езици. От своя страна, последните се делят на 3 групи: източни, западни и северни. Норвежкия, датския и шведския са северногермански езици, а английският – западногермански. Но тези езици все пак произхождат от едно езиково семейство и имат нещо общо. Скандинавските езици и английският ползват латинската азбука, но в първите има допълнителни букви с диакритичен знак (ö, å, ø), който показва промяна в изговарянето им. Също така, има думи, които се пишат еднакво и значат едно и също нещо, както и думи с еднакви произношения, което си е улеснение – по-малкото думи за учене дават по-висок старт.

Образователната система играе голяма роля в ранното научаване на английски и последващото му усъвършенстване. В скандинавските страни английският език започва да се учи отрано, още в началното училище. Като към това добавим, че на децата им е по-лесно, защото произношението е по-близко до майчиния им език, както и че се ползва същата азбука, е разбираемо защо скандинавските народи владеят английски толкова добре.

Но тук има и още нещо – скандинавците осъзнават полезността от знанието на английски, понеже техните собствени езици се говорят само в тяхната страна, а английският се говори навсякъде. Те ясно осъзнават, че той е вратата им към останалия свят, поради което силно насърчават ученето му.

Знаенето на английски помага на скандинавците не само в пътешествията им из чужди страни, понеже те много обичат да пътуват, но и при бизнес начинанията им. Когато си малка страна, икономиката ти разчита на износ, затова е логично да научиш универсалния език на бизнеса, който ще се говори и от страните, внасящи твоята продукция. Скандинавските страни са богати на природни ресурси и в частност – нефт, чийто износ допринася за икономическия им растеж.

Виждате как скандинавците отдавна мислят стратегически, а знаенето на английски допринася за това нацията им да върви напред в икономически план. Може да се поучим от тях.

 

Google+ Comments

About author

Jekov

Post a comment