Събирате ли на време парите си?

Много компании от всякакъв род са изправени пред забавени плащания. В бизнес средите, в които аз работя, съм забелязал, че ако дадена компания има несъбрани вземания, с тяхното събиране се занимават или счетоводители, или представители на търговския отдел. За жалост това са най-претрупаните с работа хора с едни от най-отговорните задачи. В резултат длъжниците се скатават, а събираните приходи не се увеличават. Ето защо е препоръчително финансовите институции, пък и всички други компании, изпитващи подобни трудности, да потърсят специализирано съдействие и да се доверят на услугите на колекторска агенция. В много отношения EOS Матрикс и EOS Сървисис са най-добрите в тази сфера.

seminarsЕто един пример: освен с управление на вземания, ЕОС Сървисис се занимава и с обучение на вътрешнофирмени екипи за събиране на забавените плащания от клиенти.  Основните теми са какви подходи да прилагат за събиране на вземанията, как да преговарят с длъжниците, как да усъвършенстват телефонните обаждания, както и теоретични разяснения за това как се осигурява ликвидност, какво включва в себе си понятието „просрочване‟ и какви са разликите в процеса по управление на вземанията при търговски компании и финансови институции.

От колеги в бранша чувам, че голям плюс са и безплатните обучителни семинари, провеждани от експертите на EOS в България – провели са няколко такива в различни градове в страната и доколкото знам, планират да продължат обиколките си и през тази година. Мой познат посети такъв семинар през пролетта в Бургас и сподели доста полезни съвети.

Аз съм за всякакви срещи за повишаване на квалификацията на служителите. Освен на значимостта на курса сам по себе си, внимание трябва да се обърне и на факта, че комуникацията между гостите води до обмен на информация и осъществяване на трайни контакти.

Похвална е инициативата на EOS Сървисис, които показват, че не само събират „закъснели‟ вземания, но и обучават и други фирми да правят същото. Ползите са значителни особено за малките и средни предприятия, които често се натъкват на подобни трудности и вече имат избора да използват услугите на външна агенция или да управляват сами вземанията си чрез добре обучен персонал.

Google+ Comments

About author

Jekov

Post a comment